[Góc chuyên gia] – Quy trình lưu trữ hình ảnh khách hàng